Kornoppgjør

Send oss en mail og oppgi følgende:
Produsentnummer, navn - adresse, mobiltelefon nummer. Vi legger deg inn med e-oppgjør.

Når det foreligger nytt kornoppgjør vil du motta en SMS. Du logger deg på med samme brukernavn og passord som du bruker hos produsentregisteret og KSL, og tar utskrift av oppgjøret. Ved å motta e-oppgjør får du en rabatt på 25 kr/parti.

Plantevern

  Soppsprøyting i korn blir et viktig tiltak i kampen mot fusarium og mykotoksiner.

Derfor oppfordrer vi på det sterkeste at alle sprøyter med Proline i blomstringstidspunktet på alle kornsorter i sommer.
Riktig tidspunkt er ca 7 dager etter full skyting.
Bioforsk har gjort forsøk som viser en reduksjon fra 40 til 70 % av mykotoksiner ved tidsriktig sprøyting. Anbefalingene utfra Bioforsk sine forsøk tilsier nedenstående.
Best effekt oppnås på havre ved Z 61-62, ergo ved tidlig blomstring.
Hvete ved Z 65-66, midt i blomstringen.
Det er ikke gjort forsøk med bygg, men vi anbefaler å følge anvisningen for hvete.

 

 Ta kontakt med oss for et tilbud på plantevern denne sesongen.

 

Norgesfôr er leverandøren vi bruker på sprøytevæske.

Sikkerhetsdatablad på plantevern kan lastes ned her