Kornoppgjør

Send oss en mail og oppgi følgende:
Produsentnummer, navn - adresse, mobiltelefon nummer. Vi legger deg inn med e-oppgjør.

Når det foreligger nytt kornoppgjør vil du motta en SMS. Du logger deg på med samme brukernavn og passord som du bruker hos produsentregisteret og KSL, og tar utskrift av oppgjøret. Ved å motta e-oppgjør får du en rabatt på 25 kr/parti.

Om Fiskå Mølle Moss AS

Fiskå Mølle Moss AS ble stiftet sommeren 2002.
Selskapet eies hundre prosent av Brødrene Nordbø AS som også eier Fiskå Mølle as.

Vårt mål er å få kornet fra produsent til sluttbruker med minst mulig bruk av ressurser, noe som igjen skal gjøre oss i stand til å gi bedre priser til både produsent og sluttbruker.

Fiskå Mølle Moss AS har kr 20 mill. i aksjekapital, og en solid eier i ryggen. Det tredje alternativ i norsk kornhandel skal bygges på soliditet, nøkternhet og hardt arbeide; akkurat som den norske bondestand.