Kornoppgjør

Send oss en mail og oppgi følgende:
Produsentnummer, navn - adresse, mobiltelefon nummer. Vi legger deg inn med e-oppgjør.

Når det foreligger nytt kornoppgjør vil du motta en SMS. Du logger deg på med samme brukernavn og passord som du bruker hos produsentregisteret og KSL, og tar utskrift av oppgjøret. Ved å motta e-oppgjør får du en rabatt på 25 kr/parti.

Kornavregning

Omsetningsavgift for korn 2016/2017

Omsetningsavgiften er for denne kornsesongen er ikke fastsatt ennå.

 

Analysekostnader pr. parti: 

Mathvete       380,-

Fôrhvete        120,-

Matrug          180,-

Fôrrug           120,-

Bygg             120,-

Havre            290,-

Oljefrø           120,-

 

Avregningskostnad pr. parti: kr. 75,- (ved å gjøre avtale om e-oppgjør får du rabatt på 25 kr/parti)

 

FULL OVERSIKT I SITOS

Ved å gå inn på www.sitos.no kan du se dine leverte partier, kornavregninger og skrive ut oppgjør.

Logg inn her med ditt KSL-brukernavn og passord.