Kornoppgjør

Send oss en mail og oppgi følgende:
Produsentnummer, navn - adresse, mobiltelefon nummer. Vi legger deg inn med e-oppgjør.

Når det foreligger nytt kornoppgjør vil du motta en SMS. Du logger deg på med samme brukernavn og passord som du bruker hos produsentregisteret og KSL, og tar utskrift av oppgjøret. Ved å motta e-oppgjør får du en rabatt på 25 kr/parti.

Priser Kvelde Mølle

Våre priser, øre pr.kg

 
Varesort
Mathvete
Fôrhvete
Bygg
Havre
Matrug
Fôrrug
 
 
2018
Uke 1-5
336
294
286
260
278
257
 
 
2018
Uke 6-8
336
294
286
257
278
257
 
 
 
 Målpris
326
 
276
245
282
 
 
 

NB: Med forbehold om endring av basispriser fra Markedsregulator. 

Prisene er ikke fratrukket analyse/avregningskostnader.