Kornoppgjør

Send oss en mail og oppgi følgende:
Produsentnummer, navn - adresse, mobiltelefon nummer. Vi legger deg inn med e-oppgjør.

Når det foreligger nytt kornoppgjør vil du motta en SMS. Du logger deg på med samme brukernavn og passord som du bruker hos produsentregisteret og KSL, og tar utskrift av oppgjøret. Ved å motta e-oppgjør får du en rabatt på 25 kr/parti.

Priser Moss

Våre priser, øre pr. kg

 

 
Vareslag 
 Mathvete
 Matrug
Bygg 
 Havre
 Fôrhvete
 Fôrrug
Rughvete
Åkerbønner
Oljefrø
2017
Uke 48
328
282
280
255
288
252
280
431
561
2017
Uke 49
330
278
282
257
290
254
282
431
561
 
 Målpris
326
282 
276
250
 
 
 
 
569

NB: Med forbehold om endring av basispriser fra Markedsregulator.

Prisene er ikke fratrukket analyse/avregningskostnader.