Kornoppgjør

Send oss en mail og oppgi følgende:
Produsentnummer, navn - adresse, mobiltelefon nummer. Vi legger deg inn med e-oppgjør.

Når det foreligger nytt kornoppgjør vil du motta en SMS. Du logger deg på med samme brukernavn og passord som du bruker hos produsentregisteret og KSL, og tar utskrift av oppgjøret. Ved å motta e-oppgjør får du en rabatt på 25 kr/parti.

Nyhetsarkiv

Nye endringer i kvalitetsprising av mathvete for kornsesongen 2014/15

Nye endringer i kvalitetsprising av mathvete for kornsesongen 2014/15

Det er enighet blant kornhandlerne om å endre prisingen av kvaliteten på mathvete. Bakgrunnen for dette er at i 2013 sesongen var det et kvantum på 25 000 tonn mathvete klasse 3 med lavt proteininnhold som måtte omdisponeres til fôrkorn. Dette påfører kornbøndene over 9 millioner kroner i økt omsetningsavgift.

Endringene i kommende kornsesong blir da som følgene:

  • Proteininnhold under 11,5 % avregnes som fôr - i alle klasser
  • Klassetillegg klasse 1 og 2 økes fra 8 øre til 10 øre
  • Klassefradrag klasse 3 økes til -5 øre fra tidligere -3 øre

 

  • Proteinbetaling i klasse 1 og 2 med 13,0% protein får 3,5% tillegg, 13,5 % protein får 4,5 % tillegg (økt 0,5%)
  • Proteinbetaling i klasse 3 med 13,0% protein får 2,5% tillegg, 13,5% protein får 3,5% tillegg (økt 0,5%)
  • Proteininnhold på 11,5% medfører trekk på 1,0% for klasse 1,2,3 og 4
  • Klasse 4 og 5 uendret over basis.

 Fiskå Mølle Moss 10.03.2014  -  Glenn Snellingen