Kornoppgjør

Send oss en mail og oppgi følgende:
Produsentnummer, navn - adresse, mobiltelefon nummer. Vi legger deg inn med e-oppgjør.

Når det foreligger nytt kornoppgjør vil du motta en SMS. Du logger deg på med samme brukernavn og passord som du bruker hos produsentregisteret og KSL, og tar utskrift av oppgjøret. Ved å motta e-oppgjør får du en rabatt på 25 kr/parti.

Nyhetsarkiv

Digital håndbok i plantekultur

Fiskå Mølle er partner med Norgesfôr i satsingen bak den digitale håndboken i plantekultur 2015.  

 

Klikk på http://www.plantekultur.no/ for å komme rett inn i den digitale håndboken.

Håndboken er ment som et hjelpemiddel i den daglige driften til alle planteprodusenter, enten det er i tradisjonelle jordbruksvekster eller spesialkulturer innen hagebruk. Boken er også mye brukt i undervisningssammenheng ved landets fagskoler innen grønn studieretning.

Håndbok i plantekultur inneholder mye informasjon, det er allikevel ikke mulig å få med alle varianter og løsninger. Det kan derfor være spesielle problemstillinger du ikke finner svar på her. Alle anbefalinger er gitt i samarbeid med våre leverandører og rådgivere, og er dokumentert gjennom norske forsøk og erfaringer. Les allikevel alltid etikettene og annen produktinformasjon. Etiketten reguleres gjennom Forskrift om plantevernmidler og er overordnet all annen beskrivelse.