Kornoppgjør

Send oss en mail og oppgi følgende:
Produsentnummer, navn - adresse, mobiltelefon nummer. Vi legger deg inn med e-oppgjør.

Når det foreligger nytt kornoppgjør vil du motta en SMS. Du logger deg på med samme brukernavn og passord som du bruker hos produsentregisteret og KSL, og tar utskrift av oppgjøret. Ved å motta e-oppgjør får du en rabatt på 25 kr/parti.

Samarbeidspartnere

Under finner du en kort presentasjon med lenke videre til våre viktigste samarbeidspartnere og
samarbeidende anlegg.

Siden vi startet opp høsten 2002 har vi ekspandert kraftig, og sammen med våre samarbeidspartnere er vi nå en betydelig aktør innen kornhandel i Norge, i tillegg til Lantmännen Cerealia i Moss som vi har driftsavtale med.

 

Fiskå Mølle AS

Fiskå Mølle er kjøper av alt fórkornet fra oss. Fiskå Mølle har produksjonsanlegg på Fiskå, og har i tillegg eierandeler i Etne Bygdemølle AS, Trønderkorn AS, Flisa Mølle AS, Løten Mølle AS og Skjelfoss Korn AS

 

Fiskå Mølle - Flisa

Fiskå Mølle Flisa (etablert i 1959) er som navnet tilsier lokalisert på Flisa i Hedmark, ca 4 mil sør for Elverum.
Telefon 62 95 54 44

 

Lantmännen Cerealia AS

Lantmännen er en viktig samarbeidspartner for Fiskå Mølle Moss AS. Lantmännen vil kjøpe matkorn fra oss, og partene har også inngått driftsavtale for Lantmännen's siloanlegg i Moss. Dette anlegget blir et knutepunkt i Fiskå Mølle Moss AS sin logistikk.

 

 

Kvelde Mølle

Kvelde Mølle holder til sør i Lågendalen i Larvik kommune og har historie tilbake til 1916. På Kvelde Mølle produseres det mel, spesielt av hvete, spelt og rug. Det drives kornmottak og butikk som leverer innsatsfaktorer til landbruket.

Telefon: 33 18 98 00

 

Løten Mølle

Det er drevet møllevirksomhet ved Løten Mølle A/S siden 1 600 tallet. Nåværende eier overtok driften i 1977. Mølla har siden den gang vært i gjennom en stor omstillingsprosess. Fra å være et enkelt lite anlegg med kun sekkehandtering, fremstår Løten Mølle A/S i dag som en topp moderne mølle.

 

Skjelfoss Korn AS

Kornmottak i Hobøl kommune i Østfold. Ligger ved Rv 120 ca 20 km fra Moss. Aktuelt leveringssted for korn fra hele Follo-regionen og nordre Østfold.
Telefon: 69 92 01 50

 

 

 

Fiskå Mølle Trøndelag AS

Fiskå Mølle Trøndelag AS er heleid av Fiskå Mølle AS. Vi har kraftfôrproduksjon og kornmottak i Rissa og på Spongdal.

Tlf 73859060.